Procedure

Om in aanmerking te komen als bewoner moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen; dit  zijn regels die zijn vastgesteld en gehanteerd worden door de verhuurder (De Alliantie):

- ouder zijn dan 50 jaar 

- ingeschreven staan bij de Alliantie - Eemvallei

- uw jaarinkomen mag niet hoger zijn dan € 42.000,-

- een maatschappelijke of economische binding hebben( met de regio) 

of

- een vrijstelling hebben, zoals: 

   . boven de 65 jaar zijn

   . een uitkering ontvangen 

Het hele complex heeft 16 mooie, ruime appartementen.                              De verhuurder is de Alliantie – Eemvallei. Het complex valt onder de sociale huursector. Er is een zonnige binnentuin met een stalling voor fietsen en één voor scootmobielen. Er zijn twee gemeenschappelijke ruimten: de woonkamer waar koffie gedronken wordt, bewonersvergaderingen gehouden worden en jubilea gevierd kunnen worden. De andere ruimte is bedoeld en ingericht als hobbyruimte en atelier.

Indien u interesse heeft dan kunt u zich inschrijven. Daartoe kunt u een bericht achterlaten onder het kopje 'contact'. U ontvangt dan een korte vragenlijst. Op basis van die informatie vindt er een gesprek plaats door de drie leden van de kennismakingscommissie, waarna u op de lijst van belangstellenden kan komen te staan. Op het moment dat er een appartement vrij komt, wordt u gevraagd of u belangstelling heeft en doet u mee aan de selectie en kunt u door de bewonersvergadering verkozen worden als de nieuwe bewoner. Over de wachttijd voor het vrijkomen van een appartement is geen inschatting te geven. 

De appartementen zijn geschikt voor 1 of 2 bewoners en huisdieren zijn (helaas!) niet welkom. In de keuze voor nieuwe bewoners/bewoonsters kijken we naar een leefstijl die past bij de huidige groep en naar de motivatie om deel te hebben aan het gezamenlijk wonen. Daartoe behoren ook zaken als bereidheid om (bestuur- en onderhouds)taken uit te voeren en een bijdrage te leveren aan (tuin)werkzaamheden. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat van de kennismakingscommissie via een mail aan ineke@verdoner.nl