woongemeenschap voor mensen vanaf 50+
Samen plezierig wonen

          Wonen in contact met elkaar; Living apart together - 'LAT'

‘De Bloemendalse Buitenpoort’ ligt aan de rand van de binnenstad van Amersfoort op een rustig plekje langs het water.

Officieel zijn wij een Centraal Wonen Project met twee gemeenschappelijke ruimten ten behoeve van een woonproject voor 50 plussers. Organisatorisch zijn wij een bewonersvereniging. Dit project bestaat sinds 1987 en is opgezet vanuit een idealistische gedachte om samen te ontdekken wat ouder worden betekent in de praktijk. Deze realiteit heeft ons  geleerd dat de sfeer in onze gemeenschap gebaat is bij de idee  van vrijheid, blijheid én de bereidheid taken op je te willen nemen die te maken hebben met de zorg voor het complex.

We kijken naar elkaar om, zonder dat we mantelzorgen worden en proberen meer voor elkaar te zijn dan een gemiddeld straatje ergens in een stad; we streven naar onderlinge sociale cohesie.

Een zekere mate van een 'eigen' leven, naast het onderling contact, is wenselijk. Dat draagt bij aan een ruimer perspectief en fijnere sfeer. Momenteel wonen er 2 echtparen en veertien alleenstaanden in de BBP, voornamelijk vrouwen.